Mẫu đề nghì cấp nước theo đề nghị 17

17/04/2016 23:50
Mẫu đề nghì cấp nước theo đề nghị 17

Thủ tục đấu nối cấp nước sạch

       Mẫu (HỘ GIA ĐÌNH)

 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày……. tháng..…..năm 20….

ĐỀ NGHỊ CẤP NƯỚC SẠCH

Kính gửi: Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội

Chủ hộ (hoặc kh/h sd nước):                                                            Điện thoại:

Địa chỉ đề nghị cấp nước: Số nhà:                                                Ngõ/ngách/hẻm:

Đường phố (xóm, thôn, tổ):

Phường (xã, thị trấn):                                                  Quận (huyện):

Đăng ký:                Lắp đặt mới:                   Tách hộ:              Lắp đặt lại:

Đang sử dụng chung đồng hồ, Tên chủ hợp đồng dùng chung:

Số người sử dụng:                             Lượng nước dự kiến sử dụng là:              m3/tháng

Mục đích sử dụng: Sinh hoạt (SH)    Sản xuất (SX) Kinh doanh dịch vụ (KDDV)

*Đơn vị cấp nước và khách hàng cam kết (theo các Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, số 124/2011/NĐ-CP):

-          Khi khách hàng đề nghị bằng văn bản vì lý do chính đáng tạm thời không có nhu cầu sử dụng nước trong một thời gian nhất định nhưng không chấm dứt hợp đồng thì đơn vị cấp nước sẽ tạm đóng nguồn, ngừng cấp nước. Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước trở lại thì thông báo cho đơn vị cấp nước bằng văn bản, đơn vị cấp nước sẽ mở lại nguồn cấp nước . Chi phí đóng, mở nguồn, khách hàng thanh toán theo dự toán.

-          Khách hàng nhất trí: Đã hiểu và thực hiện đầy đủ mọi quy định, quy chế hiện hành về lắp đặt, quản lý sử dụng nước của Thành phố và của đơn vị cấp nước.

 

 

CHỦ HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Hướng dẫn:

1.       Chủ hộ ( chủ sở hữu nhà đất) đứng tên khai đầy đủ nội dung thông tin theo đề nghị cấp nước;

2.       Đối với các hộ làm bổ sung tại các tổ dân phố, cụm dân cư đã được cấp nước mà các tổm cụm dân cư là chủ đầu tư đường ống dịch vụ thì phải có thỏa thuận đấu nối với đại diện đầu tư ban đầu với nội dung : “ Đồng ý cho đấu vào đường ống cấp nước, đã đóng góp đầy đủ kinh phí đường trục”.

3.       Khách hàng đề nghị cấp nước yêu cầu nộp kèm theo giấy tờ liên quan đến địa chỉ đề nghị cấp nước, cụ thể:

-          Trường hợp lắp đặt mới: Bản công chứng hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận về nhà, đất kèm đăng ký tạm trú tại địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận về nhà, đất. Một nhà có nhiều hộ khẩu sống cùng chỉ được lắp đặt 01 đồng hồ nước và được tính giá nước theo quy định. Nếu chỉ có giấy chứng nhận về nhà, đất, giá nước được tính theo giá sinh hoạt cao nhất.

-          Trường hợp tách hộ: Phải có nhà ở độc lập, riêng biệt; Bản công chứng hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận về nhà, đất. Hóa đơn tiền nước tháng trước đó, bản phô tô công chứng Hợp đồng sử dụng nước của đầu máy sử dụng chung và xác nhận của chủ hợp đồng sử dụng chung đồng ý cho tách riêng đầu máy. Không tách đồng hồ cho các hộ đang sử dụng nước từ trạm bơm không do đơn vị cấp nước quản lý.

-          Trường hợp lắp đặt lại: Đơn vị cấp nước quy định cụ thể, niêm yết công khai theo nguyên tắc người dân phải có nước sử dụng.

4.       Không cấp nước đối với trường hợp: Đất trống; nhà không có người ở; không thỏa thuận đấu nối được với đại diện đầu tư ban đầu; vị trí đặt đồng hồ không đảm bảo quản lý và những khu vực chưa có hệ thống cấp nước.                                                  

                                                                                                                                      Ngày        tháng        năm 20….

         Người tiếp nhận hồ sơ

                         

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC
(Đại diện đường ống đầu tư ban đầu xác nhận)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÁCH HÀNG VẼ SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐƯỜNG TÌM ĐẾN NHÀ

 

 

 

 

 

 


 

          Mẫu (CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày……tháng……năm 20….

ĐỀ NGHỊ CẤP NƯỚC SẠCH

 

                                                    Kính gửi: Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội

 

Tên cơ quan:                                                              Điện thoại liên hệ:

Người đại diện                                                          Chức vụ:

Địa chỉ cơ quan:

Tài khoản số:                                               Ngân hàng:

Mã số thuế:

Địa chỉ đề nghị cấp nước: Số nhà:               Ngõ/ngách/hẻm:

Đường phố (xóm, thôn, tổ):

Phường (xã, thị trấn):                                                Quận (huyện):

Đăng ký:                Lắp đặt mới: □                  Tách hộ: □             Lắp đặt lại: □

Đang sử dụng chung đồng hồ, Tên chủ hợp đồng dùng chung:

Số người sử dụng:                             Lượng nước dự kiến sử dụng là:              m3/tháng

Mục đích sử dụng: Sinh hoạt (SH) □   Sản xuất (SX) □ Kinh doanh dịch vụ (KDDV) □

            * Đơn vị cấp nước và khách hàng cam kết (theo các Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, số 124/2011/NĐ-CP):

            - Khách hàng cơ quan có nhu cầu sử dụng nước chỉ được phép thiết kế đấu nối vào tuyến ống cấp 2; trường hợp đồng hồ D>15 hoặc vị trí đề nghị cấp nước nằm xa đường ống thì phải có sự thỏa thuận về điểm đấu nối và kinh phí nhằm đảm bảo quyền lợi của đơn vị cấp nước và khách hàng.

            - Khi khách hàng đề nghị bằng văn bản tạm thời không có nhu cầu sử dụng nước trong một thời gian nhất định nhưng không chấm dứt hợp đồng thì đơn vị cấp nước sẽ tạm đóng nguồn, ngừng cấp nước. Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước trở lại thì thông báo bằng văn bản cho đơn vị cấp nước sẽ đề nghị mở lại nguồn cấp nước. Chi phí đóng, mở nguồn, khách hàng thanh toán theo dự toán.

            - Khách hàng nhất trí: Đã hiểu và thực hiện đầy đủ mọi quy định; quy chế hiện hành về lắp đặt, quản lý sử dụng nước của Thành phố và của đơn vị cấp nước.

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

(Nơi đề nghị cấp nước)

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Hướng dẫn:

1.       Khách hàng nộp đề nghị cấp nước yêu cầu nộp kèm theo giấy tờ liên quan (bản công chứng) đến địa chỉ đề nghị cấp nước, cụ thể:

-          Trường hợp lắp đặt mới: Quyết định thành lập doanh nghiệp; Giấy phép xây dựng hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê nhà. Đồng thời có công văn của chủ sở hữu đất ủy quyền chấp thuận đấu nối cấp nước.

-          Trường hợp lắp đặt lại: Đơn vị cấp nước quy định cụ thể, niêm yết công khai theo nguyên tắc khách hàng phải có nước sử dụng.

2.       Không cấp nước đối với trường hợp: Đất trống; cơ quan không có nười ở, không thỏa thuận đấu nối được với đại diện đầu tư ban đầu; vị trí đồng hồ không đảm bảo quản lý, khu vực chưa có quy hoạch cấp nước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ngày         tháng           năm 20…

                                                                                                                                Người tiếp nhận hồ sơ

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC
(Đại diện đường ống đầu tư ban đầu xác nhận)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÁCH HÀNG VẼ SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐƯỜNG ĐẾN ĐỊA CHỈ ĐỀ NGHỊ CẤP NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ KINH DOANH

ĐỊA BÀN QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 8C Đinh Công Tráng

Điện thoại: 0842001155

+ Quận Hoàn Kiếm