Lệnh vận hành NMN Gia Lâm, Cty Nước sạch số 2 và lệnh vận hành trạm bơm đợt 2 NMN Yên Phụ T5/2019

22/05/2019 16:22