Thông báo tạm ngừng cung cấp nước.

04/09/2018 09:34
Kính gửi : Ủy ban nhân dân 9 phường
(Phường Phan Chu Trinh, Tràng Tiền , Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Lý Thái Tổ, Hàng Buồm, Hàng Bạc, Chương Dương, Phúc Tân )
Công ty CP Nước sạch số 3 Hà Nội xin thông báo :
Do công ty điện lực Hoàn Kiếm có kế hoạch thí nghiệm định kỳ MBA, Công ty CP Nước sạch số 3 Hà Nội sẽ tạm ngừng hoạt động nhà máy nước Đồn Thủy :
Thời gian : Từ 8h00 đến 16h00 ngày 8/9/2018 ( thứ 7 )
Trong thời gian 1-2 ngày trên khu vực nước yếu là toàn bộ địa bàn phường
Vây, Công ty kính đề nghị ủy ban nhân dân phường thông báo tới tổ dân phố, cơ quan , tổ chức thuộc địa bàn phường được biết để có kế hoạch dự trữ và sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian trên.