Khởi tạo , phát hành hóa đơn điện tử

27/08/2018 10:04
Kính gửi : Quý khách hàng sử dụng nước trên địa bàn quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội

Căn cứ thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khởi tạo ,phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa ,cung ứng dịch vụ.
Căn cứ thông báo phát hành hóa đơn điện tử ngày 22/8/2018 của Công ty cổ phẩn sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 hà nội gửi cục thuế thành phố hà nội.
Kể từ ngày 01/9/2018 , công ty CP SXKD nước sạch số 3 sẽ áp dụng hình thức khởi tạo và phát hành hóa đơn điện tử thay cho việc phát hành hóa đơn giấy thông thường trong các giao dịch liên quan đến dịch vụ cung cấp nước sạch do NS3 thực hiện . Quý khách hàng có thể tra cứu và tải hóa đơn điện tử tại trang Web 

https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon
Thông tin và số tài khoản thanh toán của NS3 vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Tên tài khoản : Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội
Số tài khoản : 119000001488
Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
Công ty cổ phần SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội trân trọng thông báo .Rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của quý khách hàng
Mọi vấn đề khách hàng muốn phản ánh về NS3 xin gọi số điện thoại sau:
- Bộ phận một cửa : 024.38257670
- Phòng kinh doanh : 024.39340606
- Email : lienhe@ns3.vn