Thông báo tạm ngừng cung cấp nước.

09/08/2018 16:08
Kính gửi : Ủy ban nhân dân 14 phường.
( Phường Cửa Đông, Cửa Nam, Hàng Đào, Hàng Bồ,Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Mã, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Trống, Đồng Xuân, Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài )
Công ty Nước sạch số 3 Hà nội xin thông báo:
Thực hiện kế hoạch sửa chữa cải tạo hệ thống điện của nhà máy nước Yên Phụ , Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ tạm ngừng hoạt động nhà máy nước Yên Phụ.
Thời gian: Từ 12h00 đến 20h00 ngày 11/8/2018 ( Thứ 7 ).
Kể từ thời điểm trên, trong vòng 1,2 ngày các khu vực trên địa bàn phường sẽ bị ảnh hưởng mất nước hoặc nước yếu.