Hội nghị Người lao động năm 2017

15/03/2017 10:25

Ngày 24/02/2017, tại Hội trường lớn Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Nước Sạch Số 3 đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2017 với sự tham dự của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty với tổng số đại biểu tham dự là 100 người.


Tham dự hội nghị gồm có ông Nguyễn Đình Tiến – Giám đốc điều hành, bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn, ông Lê Văn Luyện – Đội trưởng đội quản lý địa bàn số 2 cùng toàn thể ban lãnh đạo.

Ban thư ký gồm có ông Phùng Công An – Ban thanh tra, bà Nguyễn Phương Anh – Phòng TCKT.

Đây là dịp để tập thể các cán bộ, nhân viên Công ty cùng nhau nhìn lại kết quả hoạt động của công ty đã đạt được trong năm 2016, thảo luận về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

 

Nội dung của buổi hội nghị là tổng kết các báo cáo trình trước hội nghị:

- Giám đốc điều hành Công ty Nguyễn Đình Tiến  báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người Lao động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ Hội nghị Người Lao động năm 2017.


Ông Nguyễn Đình Tiến – Giám đốc Công ty cũng giao chỉ tiêu kế hoạch và các đơn vị hưởng ứng ký giao ước thi đua năm 2017:

TT

Bộ phận

Các chỉ tiêu kế hoạch

M3

Sản xuất

Nước cấp đhồ C.ty Chia ô NS3 (m3)

Nước thu

tiền (m3)

(M3)

Sản xuất

Doanh thu

 

1

Đội 1

6.607.777

5.498.298

83.21

79.516.964.346

 

2

Đội  2

6.385.517

4.873.882

76.33

73.994.161.591

 

3

Đội 3

3.542.863

2.862.401

80.79

31.984.772.459

 

4

Đồn Thủy

 

 

 

 

3.230.220

5

Đội QL mạng

 

 

 

 

 

Tổng cộng

16.536.157

13.234.581

80.03

185.495.888.395

3.230.220

 - Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn bà Đỗ Thị Thanh Thủy báo cáo kết quả công tác chăm lo đời sống, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và tổ chức phong trào thi đua trong CBCNVCLĐ năm 2016 và phương hướng năm 2017

Xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động:

 

Chỉ tiêu

 

ĐVT

Số báo cáo năm 2016

Thực hiện 2016

Kế hoạch 2017

1. Tổng doanh thu

đồng

 

160,587,375,196

161,300,772,512

2. Tổng chi phí (không bao gồm lương)

 

đồng

 

120,453,608,321

128,230,821,034

3. Doanh thu (đã trừ tổng chi phí không bao gồm chi phí tiền lương)

đồng

 

40,133,766,875

33,069,951,478

4. Lao động bình quân

 

đồng

 

106

108

5. Năng suất lao động bình quân năm

 

đồng

 

378,620,442

306,203,254

6. Quỹ lương kế hoạch

 

đồng

 

15,866,511,325

12,862,016,486

7. Lợi nhuận sau thuế

 

đồng

 

18,399,717,038

13,674,681,415

8. Khoản tiền lương giảm theo năng suất lao động bình quân

 

đồng

 

 

-1,908,631

9. Khoản tiền lương tăng giảm theo lợi nhuận

 

đồng

 

 

-640,646

10. Mức tiền lương bình quân

 

đồng

 

12,473,672

9,924,395

11. Quỹ tiền lương của hoạt động SX nước

 

đồng

 

15,866,511,325

12,862,016,486

 

 

- Kế toán trưởng công ty bà Vũ Thúy Hà báo cáo công khai tài chính năm 2016.


- Bà Nguyễn Thu Hương – Ban Thanh tra ND Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

 

Thay mặt ban lãnh đạo Chủ tịch HĐQT ông Trịnh Kim Giang đã công bố quyết định khen thưởng và trao tặng bằng khen, giấy khen cho các danh hiệu thi đua trong năm 2016. Đồng thời, ông  cũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2017.

 - Chủ tịch HĐQT Công ty Nước sạch 3 ông Trịnh Kim Giang giải đáp các kiến nghị của các phòng ban trong đơn vị:

          + Quản lý vận hành tối đa công suất Đồn Thủy

          + Tỷ lệ nước thu tiền 77,4%

          + Dự án triển khai Ô23C, Ô22B kết thúc trong tháng 6