Thông báo tạm ngừng cung cấp nước.

13/08/2018 09:51
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC.

Kính gửi : - Ủy ban nhân dân phường chương dương.
          - Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân.
Công ty cổ phần SXKD Nước sạch số 3 Hà nội xin thông báo :
Công ty sẽ tạm ngừng cấp nước do sửa chữa đường ống cấp nước.

Thời gian : Từ 7h00 đến 18h00 ( 2 ngày thứ 5 ngày 16/8/2018 và thứ sáu ngày 17/8/2018 )
Trong thời gian trên khu vực mất nước và nước yếu là toàn bộ phường.