Dịch Vụ Công

17/04/2016 23:50
Các mẫu văn bản dịch vụ công của công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội
1.Kiểm định đồng hồ 
Hồ sơ bao gồm :
* Mẫu đơn kiểm tra kiểm định thay đồng hồ đo nước (tải về )

2.Lắp đặt máy mới
Hồ sơ bao gồm :
* Bản cam kết chính (tải về )
* Cam kết dừng cấp nước khi có khiếu nại (tải về )
* Mẫu đề nghị cấp nước (tải về )


3.Mở lại nguồn cấp nước
Hồ sơ bao gồm :
* Đề nghị tạm ngừng mở lại nguồn cấp nước (tải về )

4.Tăng số hộ số người
Hồ sơ bao gồm :
*Thông báo về việc kê khai số hộ dùng chung đồng hồ nước (tải về )
* Mẫu kê khai số hộ dùng chung đồng hồ nước (tải về)


5.Thay đổi kích cỡ
Mẫu đơn đề nghị thay đổi kích cỡ đường ống cấp nước và vị trí cụm đồng hồ đo nước (tải về )

6.Thay đổi mục đích sử dụng nước
Mẫu đơn thay đổi mục đích sử dụng nước (tải về )

7.Thay đổi thông tin khách hàng sử dụng nước
Mẫu đơn thay đổi thông tin (tải về )
Cam kết dừng cấp nước khi có khiếu nại ( tải về )