Phòng TCHC-Thanh tra-Bảo vệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà A
8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện:
Điện thoại: 024.39334713
Email:
Phòng Kế hoạch kỹ thuật
Địa chỉ: Tầng 3 khu A . 8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người đại diện: Dương Tú Phương - Trường phòng KH-KT
Điện thoại: 024.39333417
Email:
Phòng Tài chính - Kế toán
Địa chỉ: Tầng 1 khu A . 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện: Vũ Thúy Hà - Kế Toán Trưởng
Điện thoại: 024.39334012
Email:
Trạm sản xuất Đồn Thủy
Địa chỉ: 8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện: Trịnh Ba Duy - Trạm trưởng Trạm Đồn Thủy
Điện thoại: 024.38 255 619
Email:
Đội xây lắp quản lý mạng
Địa chỉ: Tầng 1 khu B. 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người đại diện: Nguyễn Trung Hòa - Đội trưởng
Điện thoại: 024.39334013
Email:
Ban quản lý dự án
Địa chỉ: Tầng 3 khu B . 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện: Phạm việt Anh - Giám đốc Ban quản lý dự án
Điện thoại: 024.38238045
Email:
Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Địa chỉ: Tầng 2 khu B 8C Đinh Công Tráng ,Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện: hotline : 0842001155
Điện thoại: lienhe@ns3.vn
Email: hotline : 0842001155


Gửi liên hệ

{{ errorMessage }}