Phòng Tổ Chức
Địa chỉ: Tầng 3 nhà A
8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện:
Điện thoại: 0842001155 - S? máy l? 118
Email:
Phòng Kế hoạch kỹ thuật
Địa chỉ: Tầng 3 khu A . 8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người đại diện: Dương Tú Phương - Trường phòng KH-KT
Điện thoại: 0842001155 - S? máy l? 116
Email:
Phòng Tài chính - Kế toán
Địa chỉ: Tầng 1 khu A . 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện: Vũ Thúy Hà - Kế Toán Trưởng
Điện thoại: 0842001155 - S? máy l? 117
Email:
Trạm sản xuất Đồn Thủy
Địa chỉ: 8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện: Trịnh Ba Duy - Trạm trưởng Trạm Đồn Thủy
Điện thoại:
Email:
Đội xây lắp quản lý mạng
Địa chỉ: Tầng 1 khu B. 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người đại diện: Nguyễn Trung Hòa - Đội trưởng
Điện thoại: 0842001155 - S? máy l? 121
Email:
Ban quản lý dự án
Địa chỉ: Tầng 3 khu B . 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện: Ngô Đức Giang - 0869962929
Điện thoại:
Email:
Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Địa chỉ: Tầng 2 khu B 8C Đinh Công Tráng ,Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người đại diện:
Điện thoại: 0842001155 - S? máy l? 119
Email:
Hành Chính
Địa chỉ: Tầng 1 nhà A , số 8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm , Hà Nội
Người đại diện: Đào Thu Lan
Điện thoại: 024.39333992
Email:
Ban Thanh Tra
Địa chỉ:
Người đại diện: Nguyễn Quang Đức - 0913206268
Điện thoại: 0842001155 - S? máy l? 123
Email:


Gửi liên hệ

{{ errorMessage }}