Dịch Vụ Công

17/04/2016 23:50
Các mẫu văn bản dịch vụ công của công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội
1.Kiểm định đồng hồ 
Hồ sơ bao gồm :
* Mẫu đơn kiểm tra kiểm định thay đồng hồ đo nước (tải về )

2.Lắp đặt máy mới
Hồ sơ bao gồm :
* Bản cam kết chính (tải về )
* Mẫu đề nghị cấp nước (tải về )

3.Mở lại nguồn cấp nước
Hồ sơ bao gồm :
* Đề nghị tạm ngừng mở lại nguồn cấp nước (tải về )

4.Tăng số hộ số người
Hồ sơ bao gồm :
* Mẫu kê khai (tải về )

5.Thay đổi kích cỡ
Mẫu đơn đề nghị thay đổi kích cỡ đường ống cấp nước và vị trí cụm đồng hồ đo nước (tải về )

6.Thay đổi mục đích sử dụng nước
Mẫu đơn thay đổi mục đích sử dụng nước (tải về )

7.Thay đổi thông tin khách hàng sử dụng nước
Mẫu đơn thay đổi thông tin (tải về )