THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

25/05/2020 16:16

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

1.Thời gian: 13 giờ 00 ngày 05/06/2020.

2.Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.Nội dung của Đại hội:

-          Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ;

-          Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;

-          Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét tại Chương trình Đại hội đăng tải tại địa http://nuocsachso3hn.vn


4.Điều kiện tham dự Đại hội:

-          Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/03/2020.

-          Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;

-          Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

(1)   Thông báo mời họp này;

(2)   Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);

(3)   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);

(4)   Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).

-          Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh, có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quy định sau (1) khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong vòng 14 ngày liền trước, (2) đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự họp, (3) đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định, (4) rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch rửa tay khô, (5) chấp hành việc thực hiện kiểm tra y tế, thân nhiệt trước, trong khi Đại hội diễn ra.

-          Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.


* Lưu ý khác:

-          Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự nơi dự họp.

-          Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5.Tài liệu gửi kèm Thư mời 

Kính mời quý cổ đông tải về theo đường dẫn dưới đây ( Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại đại hội )

Thông báo mời họp đại hội

Giấy ủy quyền đại hội

Chương trình đại hội

Quy chế tổ chức và biểu quyết

Báo cáo HĐQT NS3

Dự thảo quy chế bầu cử TV HĐQT NS3

Mẫu đơn đề cử TV HĐQT NS3

Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT NS3

TB phương thức đề cử ứng viên TV HĐQT NS3

Phiếu biểu quyết 2020

Phiếu bầu TV HĐQT

Tờ trình 01 thông qua BCTC đã được kiểm toán

Tờ trình 02 phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT

Tờ trình 03 lựa chọn đơn vị kiểm toán

Tờ trình 04 phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019

Tờ trình 05 giao dịch liên quan & ủy quyền HĐQT

Tờ trình 06 bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Dự thảo nghị quyết HĐQT 2020


6.Đăng ký tham dự đại hội:

Các Quý Cổ đông có quen biết hoặc cùng nhóm được khuyến khích ủy quyền dự họp cho một đại diện để giảm số lượng người tham dự trực tiếp tại Đại hội, đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội (nếu có) trong thời điểm bệnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch bệnh, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm 16h ngày 03/06/2020. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo khoảng cách, mật độ tối thiểu và các công tác hậu cần, y tế cần thiết.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:    

Người phụ trách: Bà Phạm Vân Khánh          Điện thoại: 024 3933 4713                        

Fax: 024. 3933 2892                                        Email: khanh.pham@ns3.vn.

             

Trân trọng kính mời.            

                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH                                              

           

 

 

       NGUYỄN DANH HIẾU