Trạm sản xuất Đồn Thủy

Gồm 14 CBCNV:

Trong đó : 01 Trạm trưởng và 13 nhân viên

Liên hệ:

Địa chỉ: 8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
Email: