Phòng Kế hoạch kỹ thuật

Gồm 05 CBCNV :

-01 Trưởng phòng

-01 phó phòng

-03 nhân viên

Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 3 khu A . 8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại:
Email: 0842001155 - S? máy l? 116