Đội xây lắp quản lý mạng

Gồm 10 CBCNV:

-01 Đội trưởng

-09 nhân viên

Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 1 khu B. 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại:
Email: 0842001155 - S? máy l? 121