Ban quản lý dự án

Gồm 01 Giám đốc ban quản lý và 03 nhân viên

Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 3 khu B . 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
Email: 024.38238045