Phòng TCHC-Thanh tra-Bảo vệ

Gồm 3 bộ phận :

-Tổ chức hành chính: 07 CBCNV

-Thanh tra : 06 CBCNV

-Tổ Bảo Vệ : 04 CBCNV

Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A
8C Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
Email: 024.39334713