Phòng Kinh doanh

Gồm 05 CBCNV trong đó:

-01 trưởng phòng

-04 nhân viên

Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 2 khu B . 8C Đinh Công Tráng , Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
Email: 024.37100556